Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος

369. Όποιος, γνωρίζει ότι άλλος σχεδιάζει να διαπράξει ή διαπράττει κακούργημα, παραλείπει να χρησιμοποιήσει κάθε εύλογο μέσο για να αποτρέψει τη διάπραξη ή τη συμπλήρωση αυτού, είναι ένοχος πλημμελήματος.