Άσκηση μαγείας ή μαντείας με αμοιβή ή κέρδος

304. Όποιος με κέρδος ή με αμοιβή παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μαγεία, μαγγανεία, γοητεία ή εξορκισμό ή αναλαμβάνει να μαντεύσει την τύχη ή παριστάνει τον εαυτό του ότι με ή τη δεξιότητα ή τη γνώση του για κάποια απόκρυφη επιστήμη δυνατόν να αποκαλύψει τον τόπο ή τον τρόπο ανεύρεσης πράγματος που θεωρείται ότι κλάπηκε ή απωλέσθηκε, είναι ένοχος πλημμελήματος  και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.