Να θέτει σε κυκλοφορία ακυρωμένα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στερημένα ισχύος έγγραφα

340. Όποιος γνωρίζει ότι θέτει σε κυκλοφορία αντί του εγγράφου που υπάρχει και ισχύει, θέτει οποιοδήποτε έγγραφο του οποίου η ανάκληση, ακύρωση ή αναστολή διατάχθηκε δυνάμει νόμιμης εξουσίας ή του οποίου η ισχύς έπαψε λόγω παρέλευσης χρόνου, ή λόγω θανάτου ή κάποιου άλλου γεγονότος είναι ένοχος ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε πλαστογραφήσει το έγγραφο.