Απόπειρα να θέσει κάποιος φωτιά σε καλλιέργειες, κλπ.

318. Όποιος-

(α) αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 317 ή

(β) εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε πράγμα που είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πιθανή η μετάδοση της φωτιάς από αυτό σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 317,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.