Εξύβριση κλπ. του Αρχηγού της Πολιτείας

46Α. Όποιος δημοσιεύει προφορικά, εγγράφως, με τον τύπο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ο,τιδήποτε που τείνει να εξυβρίσει ή να προσβάλει την τιμή του Αρχηγού της Πολιτείας ή να χλευάσει ή εξευτελίσει αυτόν, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.