ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία | Όροι χρήσης

Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας   Κατάλογος Αριθμημένης Νομοθεσίας
Ανεύρεση Νομοθεσίας:
Βρες το νόμο με τον ακόλουθο τίτλο ή αριθμό:

Ο Περί της Εξουσιοδότησης Λειτουργών για Έλεγχο και Επιθεώρηση Εισαγωγέων, Εμπόρων και Παραγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν Μέτρα Προστασίας του Εμπορίου Νόμος του 2004 (Ν. 159(I)/2004)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί) που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:

Τροποποιητικοί νόμοι που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:


cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο