ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία | Όροι χρήσης

Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας   Κατάλογος Αριθμημένης Νομοθεσίας
Ανεύρεση Νομοθεσίας:
Βρες το νόμο με τον ακόλουθο τίτλο ή αριθμό:

Ο Περί Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλο IV) της 31ης Οκτωβρίου 1995, και περί του Τροποποιημένου την 3η Μαΐου 1996, Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τις Απαγορεύσεις ή τους Περιορισμούς της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων, που λογίζονται ως Υπερβολικά Επιβλαβή ή που προκαλούν Συνέπειες χωρίς Διάκριση, της 10ης Οκτωβρίου 1980 (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (Ν. 31(III)/2003)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί) που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:

Τροποποιητικοί νόμοι που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:


cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο