Σημείωση
4 του Ν.95/1989Μεταβατικές διατάξεις

Εκκρεμείς διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντα Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.98/1989] συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούν συγκροτουμένου ως προηγουμένως και ανεξαρτήτως της τροποποίησης του Συντάγματος που προνοείται στον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή στον Ν.98/1989].