ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
Δημιουργία Μητρώου και Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές για την έγκριση, διάθεση και
παροχή υπηρεσιών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων
(Άρθρο 16Α)

1. Δημιουργία Μητρώου Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων

(α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού τηρεί Μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος.

(β) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος χρήστης ή ο επιχειρηματίας τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή ο κύριος μονάδας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του καταλύματος όπως αυτός καθορίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, μαζί με το καθορισμένο τέλος εγγραφής ανά κατηγορία αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (αριθμός φορολογικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή και φπα όπου προβλέπεται με βάση τη σχετική νομοθεσία),

(ii) οι σχετικές λεπτομέρειες του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αυτών σύμφωνα με το σημείο 2, και

(iii) ασφαλιστική κάλυψη του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

(γ) Το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης εξετάζει την αίτηση και ενημερώνει τον αιτητή για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του, με αιτιολογία σε περίπτωση απόρριψης.

(δ) Με την εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει ειδικό σήμα και αριθμό εγγραφής ο οποίος αναρτάται και δηλώνεται σε όλες τις συναλλαγές και παράλληλα εκδίδεται και η πρώτη άδεια εγγραφής η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής της.

(ε) Η άδεια εγγραφής ανανεώνεται κάθε τρία (3) έτη κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη και/ή του δικαιούχου χρήστη και/ή του επιχειρηματία τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή του κύριου μονάδας του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου στο Υφυπουργείο Τουρισμού και καταβολής του τέλους ανανέωσης της εγγραφής, η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών πριν από την λήξη της υφιστάμενης άδειας.

(στ) Με την εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού εξουσιοδοτείται όπως χρησιμοποιεί πληροφορίες για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα είτε για σκοπούς στατιστικής είτε για σκοπούς προώθησης των τουριστικών υποδομών της χώρας.

2. Κατηγορίες Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων

(α) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις

Περιλαμβάνει επιπλωμένες επαύλεις οι οποίες έχουν ανεξάρτητη και άμεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος, στις οποίες ανήκει αποκλειστικά και ο διαμορφωμένος κήπος.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

(β) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σειρά ή σε συγκρότημα μονοκατοικιών οι οποίες έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ιδιωτική κοινόχρηστη ή δημόσια εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα.

Στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτουν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή χώρους με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο γιατί δεν εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη προσπέλαση και η ιδιωτικότητα.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

(γ) Διαμερίσματα

Περιλαμβάνει διαμερίσματα τα οποία αποτελούν μονάδα όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

3. Κτιριοδομικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Αυτοεξυπηρετούμενων  Καταλυμάτων

(α) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

(i) Χώρος (εμβαδόν)

Να πληροί τους όρους της αντίστοιχης εγκεκριμένης άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας δυνάμει της οποίας έχει ανεγερθεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Χώρο με χρήση καθιστικού,

2. χώρο με χρήση υπνοδωματίου που μπορεί να είναι και σε ενιαίο χώρο μαζί με το καθιστικό (studio),

3. χώρο μαγειρείου που μπορεί όμως να ενσωματώνεται στο καθιστικό υπό μορφή κόγχης οπότε όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τεχνητό εξαερισμό (απορροφητήρας),

4. λουτρό.

(ii) Δυναμικότητα:

Μέγιστη δυναμικότητα ανά κατοικία ορίζονται τα δέκα (10) άτομα (για κατοικία με 4 -5 υπνοδωμάτια):

Νοείται ότι πέραν των τριών (3) υπνοδωματίων απαιτείται και δεύτερο πλήρες λουτρό.

(iii) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου:

1. Εφ’ όσον πρόκειται για συγκρότημα κατοικιών προβλέπονται χαμηλά διαχωριστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν την προσπέλαση και τον κήπο της  κάθε κατοικίας από τη γειτονική.

2. Η διαμόρφωση του κήπου με λουλούδια, δέντρα, χλοοτάπητα περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση κυκλοφορίας προς τις εισόδους των κατοικιών και τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

3. Εφ’ όσον επιτρέπεται η προσπέλαση, σε περίπτωση που το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών, προβλέπεται ένας χώρος στάθμευσης ανά κατοικία (υπόγειος ή υπαίθριος):

Νοείται ότι είναι δυνατή η δημιουργία χώρου στάθμευσης στην είσοδο του συγκροτήματος κατοικιών με πρόβλεψη μιας θέσης ανά κατοικία.

(iv) Εγκαταστάσεις:

1. Κλιματισμός:

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση).

2. Ύδρευση:

Εγκατάσταση για την παροχή ζεστού-κρύου νερού σ’ όλους τους χώρους από το δίκτυο πόλης ή από γεώτρηση.

3. Αποχέτευση:

Σύνδεση με το αποχευτικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και/ή ύπαρξη εγκαταστάσεων και/ή διευθετήσεων για αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ή την πολεοδομική άδεια.

4. Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού:

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους τις βεράντες και τον κήπο όπου προβλέπονται καθιστικά.  Ρευματολήπτες σε όλους τους κλειστούς χώρους σε κατάλληλες θέσεις.

5. Κατασκευή:

Είναι μόνιμη και έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και/ή πολεοδομική άδεια για τον τύπο του καταλύματος.

6. Παροχές για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ):

Να δηλώνεται εάν υπάρχουν πρόνοιες για τη χρήση του αυτό-εξυπηρετούμενου καταλύματος από ΑμΕΑ

(β) Διαμερίσματα:

Εφαρμόζονται αναλογικά όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α).

(γ) Γενικές Αρχές:

1 .Απαγορεύεται ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος χρήστης ή ο διαχειριστής ή ο επιχειρηματίας τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή ο κύριος μονάδας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, εκμισθώνει οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα εφ’ όσον ο περιβάλλων χώρος της μονάδας και/ή οποιοσδήποτε χώρος αυτής δεν έχουν αποπερατωθεί και συμπληρωθεί και/ή βρίσκεται υπό ανακατασκευή σε βαθμό που δεν επιτρέπεται η αυτοτελής χρήση του συγκεκριμένου αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

2. Απαγορεύεται η δημοσίευση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών ή άλλου υλικού σχετικά με αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.