Σημείωση
25 του Ν. 85(Ι)/2017Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 85(Ι)/2017], ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2015, καταργείται [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 148(Ι)/2015].