Πρόληψη και ενημέρωση

56. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Επίτροπος, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, -

(α) οργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης στη Δημοκρατία αναφορικά με την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς∙

(β) εκδίδουν ενημερωτικά φυλλάδια για την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική πορνογραφία και την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς∙

(γ) μεριμνούν για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης∙

(δ) οργανώνουν εκστρατείες και λαμβάνουν μέτρα για τη διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί την σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία∙

(ε) προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες και μέσω του διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα για τα παιδιά, να πέσουν θύματα των εν λόγω αδικημάτων.