Έλεγχος του ταμείου

8. (1) Το ταμείο θα ελέγχεται από τους εγκεκριμένους ελεγκτές του διαχειριστή.

(2) Οι ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί θα υποβάλλονται για έγκριση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τον απολογισμό για την οικονομική διαχείριση του ταμείου.