Φύση υπηρεσίας Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής

11. Ο Πρόεδρος και τα άλλα τέσσερα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζουν το ωράριο εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους που καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.