Σημείωση
27 του Ν.3(I)/2012Κατάργηση

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.3(I)/2012], καταργούνται ο περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμος και ο περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού  Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος.