Ωράριο λειτουργίας ειδικών καταστημάτων

21. Κάθε ειδικό κατάστημα τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία ειδικού καταστήματος, στην οποία εμπίπτει:

(α) Κάθε αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο, κινηματογράφος, περίπτερο ή κατάστημα διαρκούς εξυπηρέτησης, κατάστημα ενοικίασης οχημάτων και κατάστημα εντός ξενοδοχείου, λιμανιού ή αεροδρομίου μπορεί να εφαρμόζει μέχρι και ωράριο εικοσιτετράωρης λειτουργίας κάθε ημέρα από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή·

(β) κάθε κατάστημα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και καπνικών προϊόντων, ανθοπωλείο, φυτώριο και κατάστημα ενοικίασης ταινιών δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 10.00 μ.μ., κάθε μέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή·

(γ) κάθε κατάστημα επιδιόρθωσης ελαστικών δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 8:00 μ.μ., κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή·

(δ) κάθε κουρείο/κομμωτήριο τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

(i) από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, καθώς και την Παρασκευή και το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι τις 8.00 μ.μ., κατά τη θερινή περίοδο·

(ii) την Πέμπτη και την Κυριακή, είναι κλειστό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση, κατά την οποία ημέρα Πέμπτη συμπέσει να προηγείται αργίας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 23, κάθε κουρείο/κομμωτήριο μπορεί να τηρεί για την ημέρα αυτή το ωράριο λειτουργίας που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i)·

(iii) ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii), κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και, σ’ ό,τι αφορά τις αργίες και τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα:

Νοείται ότι οι πιο πάνω αργίες δεν θα τηρούνται όταν συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο·

(ε) κάθε κατάστημα ειδών υγιεινής ή/και οικοδομικών υλικών ή κατάστημα βιομηχανικών μηχανημάτων, μηχανουργικών υλικών ή/και εξαρτημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

(i) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και μέχρι τις 8:00 μ.μ., κατά τη θερινή περίοδο·

(ii) το Σάββατο και την Κυριακή είναι κλειστό·

(iii) ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii), κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου· και σε ότι αφορά τις αργίες και τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα.

(στ) κάθε κατάστημα πώλησης μηχανοκινήτων οχημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

(i) Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο και  μέχρι τις 8:00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο·

(ii) το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 1:00 μ.μ.·

(iii) την Κυριακή είναι κλειστό.

(ζ) κάθε ψαραγορά τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:

(i) Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και  μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:30 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο και  μέχρι τις 8:00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο, με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 3:00 μ.μ.·

(ii) το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 7:00 μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και  μέχρι τις 7:30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο·

(iii) την Κυριακή δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 1.00 μ.μ.·

(η) από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, κάθε πρακτορείο στοιχημάτων δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 12:00 μ.μ·

(θ) κάθε κατάστημα επίπλωσης υπόκειται σε όλες τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, και 24 του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση -

(i) τις περιπτώσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20, και

(ii) την προτελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους, και τις πρώτες Κυριακές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου κάθε έτους, οπόταν θα μπορεί να λειτουργεί μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 7 μ.μ.