Τέλη.

10. Η αρμόδια αρχή εισπράττει τέλη για τις εγκρίσεις τύπου που  χορηγεί και για άλλες υπηρεσίες που παρέχει, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.