Καθήκοντα της Αστυνομίας σε καιρούς πολέμου ή έκτακτης ανάγκης

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στην περίπτωση πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, να αναθέτει στην Αστυνομία ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής καθήκοντα σχετικά με την άμυνα της Δημοκρατίας και στη διάρκεια που ισχύει η ανάθεση αυτή τα μέλη της υπόκεινται στο στρατιωτικό νόμο.