Σημείωση
5 του Ν. 146(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2021]

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2021] τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 100(Ι)/2021].