Σημείωση
5 του Ν.165(Ι)/2003Σημείωση Συντάκτη

Στον τροποποιητικό Νόμο 165(Ι)/2003, Άρθρο 5, ο Βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Άρθρο 26 της παραγράφου (θ). Εκ λάθους και/ή εκ παραδρομής της Βουλής δεν αναφέρεται ο αναγραμματισμός της υφιστάμενης παραγράφου (θ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο παράγραφοι (θ).