Σημείωση
14 (β) του Ν. 165(Ι)/2003Σημείωση Συντάκτη

Στον τροποποιητικό Νόμο 165(Ι)/2003, Άρθρο 14(β), ο Βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Άρθρο 220 του εδαφίου (5). Εκ λάθους και/ή εκ παραδρομής της Βουλής δεν αναφέρεται ο αναγραμματισμός του υφιστάμενου εδαφίου (5) με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο εδάφια (5).