Σημείωση
2 του Ν.213(I)/2004Κατάργηση του τροποποιητικού Ν. 211(Ι) του 2004

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 διά του παρόντος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(I)/2004] καταργείται από την 30ή Ιουνίου 2004.