ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 14(3))

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

 

Αποτελέσματα ελέγχου

Σχολείο: ....................................................

Ημερομηνία: ..................................................

Επιτροπή Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.


Μέλη επιτροπής                                           Υπογραφή


.............................................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

Αδειούχος κυλικείου

.............................................................. ...............................................

 

1. Ο αδειούχος διαχειριστής είναι παρών κατά  τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2. Ο αδειούχος και το προσωπικό έχουν-
- πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο (σαλμονέλα, παράσιτα) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- επίσημο πιστοποιητικό λευκού  ποινικού μητρώου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
3. Το υποστατικό είναι κατάλληλο για κυλικείο. ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
4. Η διαμόρφωση του χώρου (πάγκοι, ψυγεία, κ.ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες του κυλικείου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
5. Υπάρχει αναρτημένος ο εγκεκριμένος τιμοκα- τάλογος,
με όλα τα είδη, μέσα και έξω από το κυλικείο, σε περίοπτη θέση
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
6. 1.Τα είδη που προσφέρονται είναι αυτά και μόνο  που αναφέρονται
στον εγκεκριμένο κατάλογο
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2.Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών είναι αυτές που αναγράφονται στον
εγκεκριμένο κατάλογο. Αν όχι, καταγράψετε τα είδη με τις τιμές τους:
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _

Είδος          Τιμή          Είδος          Τιμή
........... .......... ........... ...........  ...........

.......... ........... ...........  ........... ..........

........... ...........  ........... .......... ...........

 

7. Όλα τα είδη που προσφέρονται προέρχονται  από υποστατικά που πληρούν τις
“πρόνοιες  των περί Υγιεινής Τροφίμων Γενικών Κανο- νισμών του 1970” και είναι
εγγεγραμμένα
από  το Συμβούλιο Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας (αποδεικτικά στοιχεία).
ΝΑΙ   _ ΟΧΙ   _
8. Τα συσκευασμένα τρόφιμα συνάδουν με τις πρόνοιες των προτύπων: CYS 33: 1994,
CYS 71: 1985 που απαιτούν σήμανση πάνω στην οποία αναφέρονται:
- Όνομα τροφίμου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- Κατάλογος συστατικών ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- Καθαρό περιεχόμενο ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- Χώρα προέλευσης ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- Χρονική ένδειξη κατανάλωσης ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
9. Υγιεινή - Καθαριότητα (χώρου, εξοπλισμού, προσωπικού, τροφίμων) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
α. χώρου και εξοπλισμού:
1. δαπέδου κυλικείου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2. εσωτερική επιφάνεια τοίχων και οροφής ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
3. αποθήκης ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
4. λεκάνη πλυσίματος σκευών (ζεστό-κρύο νερό πλακάκια) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
5. νιπτήρα (ζεστό-κρύο νερό) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
6. πάγκων εργασίας ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
7. δοχεία αποθήκευσης τροφίμων (καταλληλότητα) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
8. σκευών ποτήρια, φλιτζάνια) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
9. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προετοιμασία των σάντουιτς, που
χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό αυτό.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
10.Λαμβάνεται πρόνοια για πρόληψη εμφά- νισης και για καταπολέμηση
μυγών, κατσαρίδων, ποντικών κ.ά.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
11. Υπάρχει πυκνό συρμάτινο πλέγμα στα παράθυρα για προστασία από μύγες και έντομα ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
12. Στο χώρο του κυλικείου υπάρχουν κατάλ- ληλα σκυβαλοδοχεία που
διατηρούνται κλειστά
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
13. Γίνεται μεταφορά των σκυβάλων στη σκυβαλαποθήκη στο τέλος της ημέρας ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
β. προσωπικού:
1. Καθαριότητα χεριών (νύχια, ακάλυπτες πληγές, δακτυλίδια) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2. καθαρές λευκές μπλούζες ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
3. κάλυψη μαλλιών (σκούφος/φιλέ) ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
4. χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο και  το στέγνωμα των χεριών:
- υγρό σαπούνι ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- χαρτί κουζίνας ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- στεγνωτήρας χεριών ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- πετσέτες ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
γ. τροφίμων:
1. Διατηρούνται τα προϊόντα που απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία σε κατάλληλο
ψυγείο που να έχει θερμοκρασία κάτω από 8?C (γάλα, γιαούρτι, κλπ.)
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2. Υπάρχει ειδικό θερμόμετρο μέσα στο χώρο του ψυγείου για να ελέγχεται η
θερμοκρασία του.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
3. Διατηρούνται στο ψυγείο καλυμμένα και χωριστά τα ψημένα από τα ωμά τρόφιμα ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
4. Διατηρείται ο χώρος του ψυγείου καθαρός. Τα ράφια του ψυγείου είναι σε καλή
κατάσταση και χωρίς σκουριά.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
5. Χρησιμοποιούνται χωριστά σανιδάκια για τον τεμαχισμό των κρεάτων
και των λαχανικών.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
6. Χρησιμοποιείται κατάλληλο κάλυμμα για την προστασία των σάντουιτς και
αρτοποιητικών
προϊόντων (δικτυωτό πλέγμα, καθαρό χαρτί, με τοξικό νάιλον που να φέρει
το σήμα  καταλληλότητας για τρόφιμα).
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
7. Τα αρτοποιητικά είδη προσφέρονται  στους μαθητές:
- συσκευασμένα ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- με υγιεινό/καθαρό χαρτομάντιλα/χαρτί ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- με τα χέρια χωρίς λαβίδα ή χαρτομάντιλα ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
8. Τα κιβώτια προμηθειών αρτοποιητικών προϊόντων είναι καθαρά και μιας χρήσης ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
9. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πλα- στικά δοχεία ή λεκάνες για φύλαξη
των  τροφίμων αυτά φέρουν το σήμα καταλληλότητας.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
10. Συμπεριφορά:
1. Ο αδειούχος αποδέχεται τον έλεγχο και συμμορφώνεται στις υποδείξεις
των αρμοδίων για έλεγχο της καντίνας.
ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
2. Το προσωπικό του κυλικείου προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση:
- στους μαθητές ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
- στο προσωπικό του σχολείου ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _
3. Η συμπεριφορά του προσωπικού της καντίνας είναι ικανοποιητική. ΝΑΙ   _     ΟΧΙ   _

 

Παρατηρήσεις - Εισηγήσεις:

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................