Σημείωση
11 του Ν.146(Ι)/2007Μεταβατική διάταξη

11.   Διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει των καταργουμένων με το άρθρο 10 Νόμων [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2007], θεωρείται ως επιβληθέν και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2007].