Σημείωση
6 του Ν.38(I)/2005Μεταβατική διάταξη

Διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.38(I)/2005] και δεν έχει εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.38(Ι)/2005], εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.38(Ι)/2005].