Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως 1999.