Εκτελεστικά όργανα του Συμβουλίου

10. Το Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του μέσω της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης και της Κεντρικής Τράπεζας Αίματος.