Επαρχιακές Τράπεζες Αίματος

20.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος δύναται να προβεί στην ίδρυση Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου της.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος θα ενεργεί και ως Επαρχιακή Τράπεζα Αίματος της Επαρχίας Λευκωσίας.

(3) Οι Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν σε τόπους εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως Επαρχιακές Τράπεζες Αίματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.