Τοπικές Επιτροπές

14. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή εγκαθιδρύει τοπικές επιτροπές αιμοδοσίας ή τοποθετεί συντονιστές ή συνδέσμους αιμοδοσίας σε όλα τα οργανωμένα σύνολα και τις κοινότητες για καλύτερη οργάνωση και προώθηση των προγραμμάτων της.