Οργάνωση και συντονισμός συνόλων και κοινοτήτων

17.-(1) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαφώτιση και οργάνωση συνόλων και κοινοτήτων μέσα στα όρια της Επαρχίας της καθώς και την υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων σε μη εργάσιμες ώρες.

(2) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή φροντίζει ώστε σε κάθε οργανωμένο σύνολο ή κοινότητα να υπάρχει τοπική επιτροπή αιμοδοσίας, συντονιστές ή σύνδεσμος αιμοδοσίας για σκοπούς αποτελεσματικότερης υλοποίησης των προγραμμάτων αιμοδοσίας.