Σημείωση
3 του Ν.8(I)/2008Έναρξη Ισχύος του Ν.8(I)/2008

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.8(I)/2008] θεωρείται ότι άρχισε από τις 25 Ιουλίου 2007.