Απολαβές κ.λ.π. Επιτρόπου και φιλοδώρημα επί τη αποχωρήσει

14.-(1) Ο Επίτροπος λαμβάνει απολαβές όπως ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα του, ο Επίτροπος θα δικαιούται σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.