Παροχή ασφάλειας και επιβολή όρων

25. Το Δικαστήριο μπορεί να απαιτήσει από τον επίτροπο παροχή ικανοποιητικής ασφάλειας με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του επιβάλει.