o o o oo o

48.-(1) oo v ov v oo o o vv ' o v o ov v vv ' v oo vovo o v o vov ov v o oo o voo.

(2) oo o v o vo o ovoov o ' oov v ov v o oo v ' o vv ov v.

(3) o o o oo vov o ooo o o o ovv v voo o oo o.

(4) v ov v v o ooo o oo voo v v o v v, o, o vov o v ooo ov, v ov v o o oovo oo o oo voo.