oo

41. oo ov voo o o oo-

() , o o o oo vovo o o, , v v v v v, o, , v o v o v o, oov v ' o, ov o o ' oovo ov, v o v v o v v o ovo v v v ov ooo o v v o v v ov

() , , o o o oo vovo o o, o v v v o, o, v v v oo v o v oo , v v ' oovo o ' oovo ov ov, v ov o v v o v v o ov ovo ov vv o o o v o v v ov

() , , o o o oo vovo o o, ov ov v, vov, oov, v, oov vv v ovo o v ov ' oovo ov v oo v v o v v ov ooo oo oo v ov ooo o v ov

() v o , vo, oo, o, oo v o vv, o v o, v ov ooo oo oo v ov ooo o v ov

() o v v ov v v o oo v o ov oov oov v ov, v v v oovo ov v v ov oov v ov

() o , o o o vo, , o o o oo vovo o o, v, v , , vov oov v, , v v ' v oovo ov ov, v v v v v o v v v v o v v ov

() , v ov, , o o o oo vovo ' v, v oov v o ov v v o v v ov ov v v o v v ov

() , , o o o oo vovo ' v, o v v v o v v vv v vo oo v ov, o v o ov vv v o oov v v ov, o oo oo o voo o v vv v oov v v v vo v oo vo , v v v v , v v

() , , o o o oo vovo ' v, v ov ov v o o v o v o o v o v o o, oo , v v v v oo o v oo v o v oo , v v o ov ov, v v v v v o v oo v o v oo oov v ov o ov oo ov ov o o o oo oo.