v oov

29.-(1) v o ov vov v v v o ovo v o vov oo v o o vo o. ov o, o vo o o ovo v oov v o v vv v ov v ooo o oo o o v o oov v ov o oov ov vov.

(2) ov v v v v v o o o oo o , o v o v .

(3) ov o v v v v o ov v v ov ov vv o v ov o oov v v o vo v ov o ooov v o v v . v v v v v voo vo o oovo o v v ov ' oovo v v ' o.

(4) ' ovo ov o o o v vov.

(5) o o o o ov vov v o oovo o oo vovo ' vov o v oov v vov ovov v o o ov o, , o o vo , o v ' vo o o ov v oov .

(6) o o oo o o o o ov o v o o oo ov vov ov v ov o o vo o o o vo vv vovv ov o ovvo oo o vo vv o o. o v ov v o v v ov o vo oo ov o vo o o v o oo, ov vov ov, vv o ovo o o oo ov v o ' o o o v ' v ov v v o v v ov v ov v o o o v v v o v v o o o ov v vov v o, voovo o o v o ov vo vv vovv ov ov ov ovvov o oo o o ooo v o o vo o o:

o o o v v o vo v o ov o oo o v v o o 4 v oov, o o v v ov ov v v o v v. v v o o o o oov v . o vo ovo o o ov v v v oovv o o, o o v v ' v. v v v o ov v ' v ov v oovv v o v oov o vv o ovo o o o vo vv vovv ov o ov ovovo o oo o, vov ' v o vv v v ov v o o. ov o o vv o ovo o oo ov o vo o vo o o, o ooo o v ' v, oovv, , v vov v v o ov v vv v ovov o oo ov o vo o o vo voovo o o v oov v o v v o ' v ov v oovo:

o v v ov o o vv o ovo o oo ov v vov vo o o v v v ov o o vo oo, o o oo v ov o o vo o o o o o v o o voovo o o v oov v o v v o ' v ov v oovo.

(7)() ov o oooo o ooovo v o v ov o o oooo o, oov v o o v o o ovo oo.

() vvo o o v vo o, v o , vov v v o .

() o o ooo vv v o v o v ov oov, v o v o oo o, oooo o o ov o v ov o v o oo o o v v o .

(8) o oo o ov o ov o v v v v v v v oov ov v o oo ooovo oo ' ov oo ooo o oo vo voov ov o o ov v ov v oov.

(9) v o o oo oov ooov ov v v v oo v o o vo o v v o oovo o ov oov o oo voo o o o oovov oov.

(10) v o v oov o ov ov v ooo o, oo v, o v ov vov ov v o, v vov oov, o oovo o vovo v .

(11) v oov o v oov o o oo v o o v o oo vo oo, v .