Σημείωση
2 του Ν.3(I)/2003Αναστολή της ισχύος της επιφύλαξης του άρθρου 27 του βασικού νόμου

Οι διατάξεις της επιφύλαξης του άρθρου 27 του βασικού νόμου, όπως περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2002, διά του παρόντος αναστέλλονται και τίθενται σε ισχύ αναφορικά με οποιαδήποτε εκλογή που διενεργείται, είτε με βάση τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο είτε με βάση το βασικό νόμο, μετά την 1η Μαρτίου 2003.