Σημείωση
3 του Ν.75(I)/2011Ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.75(I)/2011]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.75(I)/2011] λήγει μετά την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.