ov vo o oo

17.-(1) v vov ov ov v v v o v vov vovv v v ov.

(2) o ov o vovv ovv o vo, o oo oo, v v v oov v o oovo v ov ovo ov o oov ovv o ovo ov o o:

o o ov v v o 4% o o ooo oovo v ovv v ovv.