28.-(1) v vov ov ov v v v oo ovo oo v o v v v o ovo o ov ov v v ov v ov v v v o oovo o vvov v ov o vo o, v v oo ovv vovv, v voov o.

(2) v vov ov o ooov v, v v o o v o oo oov o v voov o.

(3) o, vo ov vv oovo o o oo o vo oovo ov v ooovov o vo v v oo v ov v v v oov o vo, v voo o.

(4) ooo o v, v o v o () o o 1 o o 5 o o vo, v voo o.