Σημείωση
6 του Ν.181(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.181(I)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.181(I)/2007] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η κατάργηση της παρέκκλισης για τη Δημοκρατία, με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 122 της Συνθήκης, και κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ αποκτούν την ιδιότητα του νομίμως κυκλοφορούντος χρήματος στη Δημοκρατία.