Σχετική αρχή για την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352

26Α. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η σχετική αρχή, αναφορικά με το άρθρο 11, παράγραφος 5, το άρθρο 12, παράγραφος 3 και το άρθρο 13, παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352.