Σημείωση
3 του Ν. 38/1973Έναρξη Ισχύος του Ν. 160(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 160(Ι)/2015] λογίζεται ότι άρχισε από την 16η Ιουνίου 2015.