Εγγραφή

16. Καμιά εγγραφή οποιασδήποτε εργασίας ή θέματος σε σχέση με την οποία απαιτείται άδεια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 δεν διενεργείται από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εκτός αν ο αιτητής παρουσιάσει πιστοποιητικό έγκρισης που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή.