Εκτέλεση κατά κοινής ιδιοκτησίας

10. Όταν δικαστική απόφαση είναι εναντίον οποιωνδήποτε προσώπων από κοινού, εκτέλεση δύναται να διαταχτεί εναντίον οποιασδήποτε ιδιοκτησίας που ανήκει σε αυτούς είτε από κοινού είτε χωριστά.