Που πρέπει να υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης

88.-(1) Αίτηση πτώχευσης εναντίον πτωχεύσαντα πρέπει να υποβάλλεται στο  Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαμένει ο πτωχεύσας ή διεξήγαγε εργασίες για μεγαλύτερη των έξι μηνών περίοδο αμέσως πριν την υποβολή της αίτησης.

(2) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν ακυρώνει διαδικασία εξαιτίας του ότι λήφθηκε σε αναρμόδιο Δικαστήριο.