Συνέχιση της διαδικασίας σε περίπτωση θανάτου πτωχεύσαντα

96. Αν πτωχεύσας από ή εναντίον του οποίου υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης πεθάνει, η διαδικασία για το ζήτημα της αίτησης πτώχευσης συνεχίζεται όπως αν ζούσε ο πτωχεύσας, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.