Έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση της διάθεσης στην αγορά των αδειών κατοχής και χρήσης ανιχνευτών μετάλλων ή και οργάνων και άλλων συναφών θεμάτων

34Β. Η διάθεση στην αγορά ανιχνευτών ή  οργάνων, η άδεια κατοχής και χρήσης τους από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και οτιδήποτε άλλο συναφές θέμα σχετικό με την ανεύρεση αρχαιοτήτων με τη χρήση ανιχνευτών ή άλλων οργάνων ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.