v o ov o vo

12. v o o oo voo v ov, vov o oo o o vo v vv o v v ooo ov oo o vo oooo o ov v , o o oo v v o o v o v o oo oo o o v v v v o o o ov o o v ov o vo o o v v v o:

No ov oo ooo o o v o o v v v vo o ooo v v o o o ooo oo v o oo vv v ov v o v v o o o o.