o o o oo v v v

6.-(1)o o oo v, o v, v o-

()v v oooo vvo, o o ov ooo v o ovo oo ovo, ooo, vo ooo vovo o v vvo o o vo ov o vo v o oo vo o ov o o o v o o o, vo v

()v o oooo o vo o o o o v v ov o v o o o.

(2)vv vvo, o o v v o vo v o v voo v o ov v o v v v v o o o, oooo o o ooo ov vv v ov v v ov v v, v o o v v o v o v, v v o o oo o ooo oo v v.