v

2.-(1) o o , v o vo o o vvo o o ov v vvo o o o o , -

"" v , oo oooo o o oo o oooo vvo .

"vo " v o v o vo vo.

"" v o v o vo vo vo.

" vo" v ov v.

"vo " v ooo o ov vo v o v v o v vov v v vv o.

"vo" v o vo v o o oo, o o voo o o o.

"vo v" v ov vo , o ooo v vo v v oooo vo v o o, o v o , o v v o v .

"vo" v vo vo, vo ( vo .

"o " v o o vo.

" o" v o v .

"v" o v v vo v.

"v o " v ov ovo o .

"o" v o oo.

"o ov" v oooo o v o v vo v vo o, vov ov , v v oov, v ov v ooo ov oo ov vo.

"v" v v vo v o, v v o, v , v o vo v, o o o voo o vo vo.

"o o" v o o ooo v o vv , v v ov o o o o ooo o o , ov v, v o o v o.

"vovo" v oooo vovo o vov v v o o o.

"o" v v o.

"o v" v oooo vo v o o voo, oo o ooo v vo.

"o o" v oooo oo, o, , o, oo v, oo, vovo ooo oooo o o oo o o o ov v.

"o" v ov vo o 1958 v oooo o o ooo v v.

"" v vo .

"vv" v vvo ov vvv o oooo o o ooo v v.

" vo" v ov vo.

"vo" v vo v vo vo.

"vo vo" v ov vo o o ov vo vo oooo o.

"o" v ov o ov o .

(2) o v oo o vo o v ov oo v v v "o o". ov ov vvv oo o o vo v v "". v vvv oo o v v "ov". v ovv vvv oo o o o v, oo ov v v "v".